Een nieuw actuarieel jaar

Blog •

2023 gaat de Nederlandse geschiedenisboeken in als het jaar waarin populisme in de politiek de overhand heeft gekregen. De kloof tussen burger en overheid is groter dan ooit tevoren.

Een nieuw actuarieel jaar

Ik heb altijd interesse gehad voor politiek en ik keek vaak naar de live uitzending van het vragenuurtje in de Tweede Kamer. De sfeer was daar altijd professioneel: ‘hard op de inhoud en zacht op de persoon’. De huidige dagelijkse praktijk wordt steeds vaker gekenmerkt door ‘hard op de persoon en zacht op de inhoud’. De politiek heeft in mijn ogen een andere afslag genomen en dat is een nieuwe realiteit waarin we leven.

Tegelijkertijd is mijn werkveld ook aanzienlijk veranderd in het laatste decennium. Regelgeving en bijbehorend toezicht zorgen voor een steeds hogere mate van complexiteit en er staat steeds meer druk op de kosten waardoor ook actuariële processen efficiencyslagen moeten maken. Daarnaast is de concurrentie op prijs en productvoorwaarden steeds groter geworden, waardoor pricing en productontwikkeling een snelle time to market vereisen. Tot slot vraagt de beschikbaarheid van data en technologie verzekeraars om meer innovatie op product en intern proces.

Zonder kwalitatief hoogwaardige processen, met verdergaande automatisering en inzet van technologie, kan niet meer voldaan worden aan de vereisten van deze tijd.

Zonder kwalitatief hoogwaardige processen, met verdergaande automatisering en inzet van technologie, kan niet meer voldaan worden aan de vereisten van deze tijd. Er moet een verdere professionalisering plaats vinden. Onderwerpen als data, berekening, analyse, review en communicatie moeten volledig geïntegreerd zijn in de keten en bieden volop kansen voor actuariële professionals in allerlei verschillende rollen om impact te maken!


Voorlopig zijn de verschillende politieke partijen nog wel even aan onderhandelen over de kabinetsformatie. Maar laten wij als beroepsgroep gewoon direct aan de slag gaan, aan concrete oplossingen werken en onze maatschappelijke relevante rol waarmaken. En laten we technologische mogelijkheden omarmen, waarbij het doel van de toepassing leidend moet zijn.


Ik wens al mijn collega’s een mooi actuarieel jaar 2024!


Deze blog is geschreven op persoonlijke titel.

Over de auteur

Martijn Zegers MSc MTD AAG

is freelance actuaris.