EU Nieuwsbrief juli 2024

Nieuws •

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap verzorgt, in samenwerking met ICODA European Affairs, drie keer per verenigingsjaar de EU Nieuwsbrief.

EU Nieuwsbrief juli 2024

Bekendheid met de Europese Unie wordt voor elke professional steeds belangrijker, aangezien steeds meer regelgeving uit de EU komt. In onze EU Nieuwsbrief informeren wij over actualiteiten uit Brussel, gericht op het actuariële werkveld.

Download