EU Nieuwsbrief mei 2023

Nieuws •

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap verzorgt, in samenwerking met ICODA European Affairs, drie keer per verenigingsjaar de EU Nieuwsbrief.

EU Nieuwsbrief mei 2023

In de EU Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over actualiteiten uit Brussel, gericht op het actuariële werkveld. Bekendheid met de Europese Unie is voor elke professional van groot belang, aangezien steeds meer regelgeving van de EU komt.

Download