Leden van Verdienste benoemd

Nieuws •

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 24 mei 2023 zijn drie leden benoemd tot Lid van Verdienste.

Leden van Verdienste benoemd

Drs. John Oost AAG RBA (links), ir. drs. Jeroen Breen AAG (midden) en drs. Ernst Visser AAG CERA (rechts) ontvingen de decoraties die bij deze benoeming horen voor hun bijzondere verdiensten voor de vereniging en de actuariële beroepsuitoefening. Van harte gefeliciteerd!