Vrijstellings- en boetebesluit bedrijfstakpensioenfondsen onder de Wet toekomst pensioenen

Nieuws •

21 april 2023 publiceerde het ministerie van SZW de concept ministeriële regeling bij het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.

Vrijstellings- en boetebesluit bedrijfstakpensioenfondsen onder de Wet toekomst pensioenen

Deze ministeriële regeling is een nadere invulling van de wijziging van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000als onderdeel van de Wet toekomst pensioenen, zoals opgenomen in de consultatie over het Besluit Wet toekomst pensioenen (02-04-2022).


Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft in juli 2022, op verzoek van het ministerie van SZW, antwoorden gegeven op een aantal onderzoeksvragen met betrekking tot het verzekeringstechnisch nadeel en actuariële en financiële gelijkwaardigheid.


Bij de publicatie van de concept ministeriële regeling is de reactie van het AG, d.d. 15 juli 2022, op deze onderzoeksvragen van het ministerie van SZW toegevoegd. Veel van de door het AG gegeven antwoorden zijn terug te vinden in de concept ministeriële regeling.

Deze reactie van het AG werd opgesteld door Elke op het Veld AAG, Wichert Hoekert AAG en Sasja Keijmel AAG.

Download