Bevindingen AG onderzoek flexibele AOW

Kennisbank •

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft onderzoek gedaan naar aandachtspunten en uitvoerbaarheid van een eventuele introductie van een flexibele AOW. Daarbij blijft AG weg van een waardeoordeel bijvoorbeeld is de flexibele AOW beoordeeld vanuit het uitgangspunt “actuariële neutraliteit”.

Bevindingen AG onderzoek flexibele AOW