Flexibilisering AOW: beantwoording vragen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kennisbank •

Binnen de AOW speelt de discussie of op individueel niveau de ingangsleeftijd van de AOW kan worden vervroegd of worden uitgesteld. In een notitie heeft de Werkgroep AOW van het AG kennisvragen (Kennisagenda SZW 2017/2018) op het gebied van ouderdom beantwoord.

Flexibilisering AOW: beantwoording vragen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid