Commissie Enterprise Risk Management

De Commissie Enterprise Risk Management (ERM) richt zich op alle aspecten van ERM, zowel binnen het actuariële werkveld als bij aanpalende werkgebieden en sectoren.

Commissie Enterprise Risk Management

Het nemen van risico is een inherent onderdeel van ondernemen en bedrijfsvoering. ERM helpt organisaties hun (strategische) doelstellingen te behalen, ook in tijden dat het economisch minder goed gaat.

Taak commissie

 • De commissie adviseert het AG-bestuur op het brede terrein van ERM via onder meer het opstellen en bewaken van de visie van het AG op het gebied van ERM.
 • De commissie draagt bij aan de kennisontwikkeling van leden op het gebied van ERM door het schrijven van leidraden en blogs en het organiseren van de jaarlijkse Risk Themadag.
 • De commissie adviseert de Commissie Onderwijs van het AG met betrekking tot het verankeren van ERM binnen het actuariële onderwijs. Dit moet intern en extern bijdragen aan het verhogen van de erkenning die de actuariële beroepsgroep heeft op dit terrein.
 • De commissie geeft input voor internationale standaarden.


Samenstelling

  R.H.A. van Beers MSc AAG (Rik), voorzitter

  Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA (Corné), secretaris
  Drs. J.A. Oost AAG RBA (John)

  L. de Rijke MSc (Leendert)
  J.J.B. Zeijen MSc AAG (Jan-Willem)

  Aanvullende informatie

  Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)
  Portefeuillehouder bestuur AG: ir. drs. Ingrid van Riel AAG

  Internationaal

  Linking pin: drs. J.A. Oost AAG RBA (John)

  Publicaties