Commissie Pensioenen

De Commissie Pensioenen richt zich op pensioenfondsen en collectieve pensioencontracten bij verzekeraars. De commissie adviseert het AG-bestuur bij pensioenvraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering.

Commissie Pensioenen

Pensioen is een inkomensverzekering, waarmee een inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Taak commissie

De commissie adviseert het AG-bestuur bij pensioenvraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering, door:

 • het positioneren van de beroepsgroep op maatschappelijk, relevante issues;
 • het monitoren van ontwikkelingen op pensioengebied;
 • een actieve rol te spelen bij ontwikkelingen in het pensioenveld.


  Samenstelling

  Drs. H. Zaghdoudi AAG (Hamadi), voorzitter

  Ing H.W.A.M. van den Bosch (Jeroen)
  Drs. C. de Groot AAG (Chantal)
  Drs. A. Hussem AAG (Arjen)
  Drs. S.I. Keijmel AAG (Sasja)

  D.K. Keijzer MSc AAG (Duncan)
  Drs. E.C.P. Op het Veld AAG (Elke)
  Ir. drs. A.M. Paulis AAG (Alexander)
  Ir. M.J.M. Pernot AAG (Mike)
  Drs. E.M.J. Smeets (Eveline)
  Drs. J.J.M. Tol AAG RBA (Jan)

  Aanvullende informatie

  Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)
  Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Daan Kleinloog AAG

  Publicaties