Koninklijk Actuarieel Genootschap pleit voor gelijke aanpassingen uitkeringen in solidair contract

Nieuws •

In een brief aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, pleit het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), naar aanleiding van ‘amendement 137 t.v.v. nr. 46’ van het Tweede Kamerlid mr. H.M. Palland (CDA), ervoor dat een collectieve uitkeringsfase zoals mogelijk in het flexibele contract, ook moet worden toegepast in het solidaire contract.

Koninklijk Actuarieel Genootschap pleit voor gelijke aanpassingen uitkeringen in solidair contract

In beide contracten zijn dan gelijke aanpassingen van de uitkeringen te realiseren.

Het AG stelt in de brief dat een gelijke aanpassing van de uitkeringen voor gepensioneerden goed uitlegbaar en solidair is. Juist ongelijke aanpassingen van de uitkeringen vragen om uitleg die veel gepensioneerden niet zullen begrijpen of rechtvaardig vinden en derhalve tot klachten, extra kosten en nog meer gebrek aan vertrouwen kunnen leiden. Tevens zal blijken dat wanneer gelijke aanpassing van de uitkeringen in het solidaire contract niet mogelijk wordt gemaakt, de uitkeringsfase van het solidaire contract minder solidair is dan de uitkeringsfase van het flexibele contract. Het is de vraag of dat de bedoeling is?