Praktijkconsequenties van de gelijkwaardigheidsvereisten onder de Wtp

Nieuws •
drs. Sasja Keijmel AAG , drs. Elke Op het Veld AAG, drs. Wichert Hoekert AAG

Alle Nederlandse pensioenregelingen moeten tussen nu en 1 januari 2027 aangepast worden om te voldoen aan de Wet toekomst pensioenen.

Praktijkconsequenties van de gelijkwaardigheidsvereisten onder de Wtp

Hoewel na die transitiefase de verscheidenheid aan pensioenregelingen kleiner zal zijn dan nu, is de aard en complexiteit van de transitie van geval tot geval verschillend. Een bijzondere categorie vormen de pensioenregelingen die vrijgesteld zijn van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Ook werkgevers met dergelijke pensioenregelingen zullen wijzigingen door moeten voeren om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Zij zullen daarbij met (ten minste) een schuin oog moeten kijken naar de veranderingen bij het bedrijfstakpensioenfonds waarvan zij vrijgesteld zijn op grond van aangetoonde gelijkwaardigheid.

In vervolg op een eerdere reactie van het Koninklijk Actuarieel Genootschap op een concept van de ministeriële regeling bij het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 (21 april 2023), schreven drs. Elke Op het Veld AAG, drs. Sasja Keijmel AAG en drs. Wichert Hoekert AAG een artikel voor het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV, Aflevering 2). In dit artikel, getiteld "Praktijkconsequenties van de gelijkwaardigheidsvereisten onder de Wtp," bespreken zij vijf situaties die kunnen voorkomen bij pensioenregelingen die zijn vrijgesteld van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.


Lees het hele artikel verder onder Download.