Ongehoord Wtp

Blog •

In het programma Ongehoord Nieuws van de omroep Ongehoord Nederland (ON) geeft Caroline van der Plas (fractievoorzitter BoerBurgerBeweging in de Tweede Kamer) een toelichting op het besluit een brief te sturen naar het College van Senioren van de Eerste Kamer (fractievoorzitters in de Eerste Kamer).

Ongehoord Wtp

In de brief doet zij het verzoek om de Pandemiewet en de Wet toekomst pensioenen (Wtp) pas te behandelen als de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd. In het programma wordt Wtp besproken door ‘deskundigen’. Een korte samenvatting van hun uitspraken:

  • Het is gewoon een casino pensioen.
  • In het oude systeem had al vanaf 2008 geïndexeerd kunnen worden.
  • De pensioenuitkering is variabel geworden.
  • In het huidige systeem zijn de uitkeringen gegarandeerd.
  • Er gaan veel rechtszaken komen over de hoogte van het individuele pensioenpotje.
  • We worden er allemaal beter op met het nieuwe pensioen, maar bij aanvang gaat er meteen 5% van je pensioenuitkering af.
  • Alles wat we willen in Wtp, kan ook met wat aanpassingen in het huidige systeem.
  • Er is 1.000 miljard euro verdwenen, waarschijnlijk als gevolg van de hoge transitiekosten.
  • Ondanks forse rendementen is er wel 20% indexatietekort voor gepensioneerden, veroorzaakt door de dure verzekeringen die zijn gekocht, de SWAPS.
Hopelijk komt er weer een tijd waarin het weer gaat om
(de juiste) feiten!

De geïnterviewde ‘pensioendeskundigen’ eindigen met de opmerking dat ze misschien wel wat erg negatief zijn en dat de huidige 20- en 30-jarigen ook in de toekomst toch wel een pensioen krijgen...

Gerustgesteld sluit ik de NPO-app, waarop ik de uitzending van ON heb teruggekeken, blij dat het besluit in de Eerste Kamer toch nog vóór 1 juni wordt genomen. Hopelijk komt er weer een tijd waarin het weer gaat om (de juiste) feiten!


Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

Over de auteur

drs. Kees van Heugten AAG CERA

Actuaris AG en Teamlead Productmanagement Benelux bij elipsLife.