Storm in een glas water

Blog •

Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met heftige stormen in ons land. Stormen waarvoor het KMNI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen een naam. In uitzonderlijke gevallen krijgt een storm ook bij code geel een naam.

Storm in een glas water

Via KNMI - Naamgeving van stormen is een mooi overzicht te verkrijgen van de namen, waarbij meteen de eerste naam van 2023/2024 in het oog springt: Agnes. Dankzij deze storm kregen we afgelopen jaar in Nederland nog een beetje een nazomer met mooie temperaturen van rond de 25 graden.

In het pas gestarte nieuwe jaar lijkt een andere Agnes opnieuw voor een storm te zorgen in ons pensioenland. Met veel bravoure had zij een debat aangevraagd over de reeds goedgekeurde Wet toekomst pensioenen, om nog eens de discussie over te doen die in 2023 uitvoerig is gevoerd. Woensdag 17 januari 2024 vond het debat plaats in de Tweede Kamer om verbeteringen te bespreken en eventueel af te dwingen. Het veroorzaakte veel discussie en alle oude koeien werden uit de sloot gehaald. Maar iets nieuws leverde het niet op: alles passeerde nogmaals de revue, maar er was uiteindelijk niets nieuws onder de zon. En nu, een week later, is Agnes tot de conclusie gekomen dat het niet zinvol is om een motie in te dienen, omdat duidelijk is dat er in de kamer geen meerderheid voor te vinden is.

Veel lawaai en tumult, maar uiteindelijk verandert er niets.

Dit alles doet mij denken aan de uitdrukking ‘een storm in een glas water’. Veel lawaai en tumult, maar uiteindelijk verandert er niets. Ik ben dan ook benieuwd welke stormen we het komende jaar allemaal kunnen verwachten. Als ik de namenlijst bekijk is er nog plaats genoeg voor namen zoals, ‘Caroline’, ‘Dilan’, ‘Geert’ en ‘Pieter’. Misschien dat deze namen ook door de Tweede Kamer zullen waaien. De vraag is dan of deze stormen iets wezenlijks ten goede voor Nederland gaan bijdragen of dat het slechts ‘stormen in een glas water’ zullen blijven?


Deze blog is geschreven op persoonlijke titel.

Over de auteur

Drs. Kees van Heugten AAG CERA

Actuaris AG en Teamlead Productmanagement Benelux bij elipsLife.