Johan de Witt prijs

De prijs werd in 2010 in het leven geroepen met als doel het bevorderen en stimuleren van het publiceren, het doen van onderzoek en/of het stimuleren van de praktische toepassing binnen de actuariële beroepsuitoefening en de actuariële wetenschap. De prijs heeft tevens tot doel een brug te slaan naar universiteiten, studenten en aanpalende vakgebieden om het vakgebied breder te trekken en zichtbaarder te maken.

Johan de Witt prijs

Deelnemen aan de Johan de Witt prijs

Voor de Johan de Witt scriptieprijs komen in aanmerking wetenschappelijke scripties, geschreven en gepubliceerd in de periode 1 september van een jaar tot met de deadline van het daaropvolgende jaar.

Prijs

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) stelt één prijs, ter waarde van € 5.000, beschikbaar voor de beste wetenschappelijke scriptie. Naast dit geldbedrag ontvangt de winnaar een beeldje van Johan de Witt en een juryrapport. Bovendien presenteert de winnaar haar of zijn scriptie tijdens het AG Najaarscongres, dat in principe ieder jaar in november door het AG wordt georganiseerd.

Deelnemers

Studenten aan het Actuarieel Instituut, studenten Bachelor of Science of Master of Science in Actuariële Wetenschappen of aanpalende disciplines en studenten HBO.

Deadline

Voor de Johan de Witt scriptieprijs 2022 dient de scriptie ingeleverd te worden voor maandag 11 september 2023, inclusief:

  • een korte samenvatting;
  • een kort CV;
  • een beoordeling van de scriptiebegeleider(s) wordt op prijs gesteld.

Bovenstaande documenten dienen per e-mail gestuurd te worden aan johandewittprijs@actuarieelgenootschap.nl o.v.v. “inzending Johan de Witt prijs”. Lees voor meer informatie het deelnamereglement.

Meer informatie

Over Johan de Witt

Download

Jury Johan de Witt prijs

Jos. Berkemeijer AAG - voorzitter

prof. dr. Dennis Bams (Universiteit Maastricht)

dr. Leendert van Gastel (De Nederlansche Bank)

prof. dr. Ruud Konink (Rijksuniversiteit Groningen)

prof. dr. Roger Laeven (Universiteit van Amsterdam)

dr. Richard Plat AAG RBA

drs. Lieke Werner AAG