AI – this time it’s different?

Blog •

Artificial Intelligence (AI) is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws en voor mij een reden om de cursus ‘Transforming your business with AI’ van INSEAD Business School (Fontainebleau, Frankrijk) te volgen.

AI – this time it’s different?

Een echte aanrader, al was het alleen al om de kennismaking met een volledig online ingerichte cursus. En bovendien boeiend om te zien hoe je met de juiste vormgeving, incentives en mogelijkheden tot interactie 120 studenten, verspreid over de gehele wereld, in staat stelt (en aanspoort/begeleidt) om negen weken lang elke week actief deel te nemen.


Doelstelling van de cursus was om te komen tot een concreet projectvoorstel voor een AI-project in je eigen organisatie. We leerden dit vanuit allerlei gezichtspunten te bekijken, van data via technieken tot organisatorische consequenties.

Ik denk dat AI onze feilbare besluitvorming beter blootlegt dan wij zelf kunnen.

Minstens even leuk en nuttig was het nadenken over de bredere ontwikkeling van AI. Allereerst dat het al heel lang bestaat en er langere periodes van optimisme dan wel pessimisme zijn geweest over de kansen en mogelijkheden van AI. De pessimistische periodes, waarin de belangstelling en funding voor AI klein zijn, worden AI-winters genoemd. AI-zomers daarentegen bestaan niet. We zitten nu wel in een periode die AI-boom of AI-lente wordt genoemd. In tegenstelling tot onze seizoenen van drie maanden zijn dit periodes van meerdere jaren (twee belangrijke winters duurden van 1974 tot1980 en van 1987 tot 2000).


Het mag dan nu wel AI-lente zijn, maar naast het optimisme en het ruiken van kansen, worden ook de risico’s sterk uitvergroot. De Europese Unie komt met regelgeving in de vorm van een AI Act, maar ondanks de ronkende woorden dat het dient “ter ondersteuning van de ontwikkeling van betrouwbare AI” en “beoogt […] de administratieve en financiële lasten voor het bedrijfsleven […] te verminderen”, zie ik vooral beperkende maatregelen die innovatie in de kiem kunnen smoren.


Ik vind dit jammer en niet in de laatste plaats omdat in mijn ogen besluitvorming door mensen vaak overschat wordt. Veel risico’s die bij besluitvorming door of op basis van AI genoemd worden, zie ik bij mensen ook terug komen. Sterker, ik denk dat AI onze feilbare besluitvorming beter blootlegt dan wij zelf kunnen. Daarnaast is er veel regelgeving, waar het gebruik van AI prima mee afgedekt is (eventueel met een kleine uitbreiding). Tot slot denk ik dat de ontwikkeling van AI niet risicovoller zal uitpakken dan eerdere technologische ontwikkelingen, die in hun tijd als extreem risicovol gezien werden en grote angst creëerden, maar waar we nu met een glimlach op terugkijken: stoomtrein, drukpers, grammofoon, radio, TV, wasmachine.


Dus vraag ik me af waarom dit nu anders zal zijn?

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

Over de auteur

drs. Gilbert Pluym AAG

Actuaris AG, algemeen directeur bij De Hoop, herverzekeraar voor medisch verhoogde overlijdensrisico’s, en voorzitter van de Commissie Medisch-Ethische Zaken van het Verbond van Verzekeraars.