Bij twijfel wél inhalen!

Blog •

Na 27 jaar met veel plezier als actuaris in de financiële sector te hebben gewerkt, in tal van verschillende rollen en functies, heb ik dan toch de stap naar “buiten” gezet. Een stap buiten de financiële sector welteverstaan.

Bij twijfel wél inhalen!

Onderwijs heeft bij mij altijd erg hoog op mijn voorkeurslijst gestaan. Maar toen ik een kleine 30 jaar geleden bezig was met de postdoctorale lerarenopleiding wiskunde en ik tijdens een congres voor wiskundigen en informatici hoorde wat een actuaris was en deed, was ik verkocht. Dat wilde ik worden en dat werd het dan ook. Maar al die jaren bleef het lesgeven toch kriebelen. Alleen het kwam er nooit van, totdat ik eind vorig jaar besloot de stap te zetten, het gewoon te doen!

En daar sta ik nu les te geven aan 1e- en 2e-jaars HBO-studenten en begeleid ik 3e-jaars stagiaires. Die combinatie is voor mij super! Ik houd me bezig met kennisoverdracht en bij het begeleiden van stagiaires haal ik regelmatig onderdelen uit mijn rugzak, die daar de afgelopen jaren in terecht zijn gekomen.

Actuarissen hebben de skills set om complexe zaken te doorgronden en te vertalen naar de wereld van de stakeholders.

Veel mensen vragen mij of ik het actuariaat niet mis en zijn van mening dat onderwijs toch echt wel heel wat anders is. Mijn antwoord is dan meestal dat ik de oud-collega’s zeker wel mis, maar het actuariaat as such niet. Mijn definitie van actuariaat beperkt zich namelijk niet tot sec de financiële sector. Voor mij is actuariaat een competentie, die je niet alleen in de financiële sector maar in vele andere domeinen kunt toepassen. “Actuarissen hebben de skills set om complexe zaken te doorgronden en te vertalen naar de wereld van de stakeholders”. En juist dat element ligt toch wel heel dicht aan tegen educatie, tegen onderwijs. Kijk bijvoorbeeld naar het gehele pensioendossier, daar snapt de gemiddelde Nederlander vrijwel niets of misschien wel helemaal niets van. Complexe zaken begrijpelijk uitleggen is een belangrijke vaardigheid die een actuarieel professional bezit en die veel vaker zou moeten worden toegepast.


Ik heb gekozen voor het onderwijs, maar er zijn natuurlijk nog tal van andere domeinen waar mensen met actuariaat in hun rugzak veel waarde kunnen toevoegen. Schroom niet en in dit geval gaat het spreekwoord “bij twijfel niet inhalen” niet op. Bij twijfel, juist wél inhalen! In welke sector ga jij aan de slag om je kennis en ervaring te delen? Veel succes en vooral veel plezier!


Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

Over de auteur

ir. drs. Jeroen Breen AAG

is wiskundige en actuaris AG, docent Technische Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool in Den Bosch.