Buiten de waard gerekend?

Blog •

Inflatie blijft een lastig probleem. Onlangs heeft de ECB de rente verlaagd, maar de redenering daarachter blijft opmerkelijk. Het is algemeen bekend dat wanneer de rente in de dollar-wereld op peil blijft en die in de eurozone verlaagd wordt, de “importinflatie” stijgt.

Buiten de waard gerekend?

Als deze situatie aanhoudt, zal de dollar sterker worden ten opzichte van de euro, wat de inflatiedruk verhoogt omdat de meeste grondstoffen in dollar geprijsd zijn. De mogelijke wereldwijde instabiliteit kan de dollarkoers dan verder doen stijgen.


Alsof dat nog niet genoeg is, dreigen de vakbonden intussen met meer dan gematigde loonstijgingen. Eisen van 5 tot 14% liggen op tafel en het lijkt niet te helpen dat de economen denken dat het koopkrachtverlies al gecompenseerd is. Niet elke onderneming kan dat zomaar ten koste van de winst compenseren. Het lijkt daarom niet meer dan logisch dat de prijzen weer gaan stijgen, vooral in gevallen waar consumenten min of meer gedwongen zijn om te kopen.

Je hoeft geen profeet te zijn om de beschreven ontwikkeling te kunnen voorspellen.

De energiekosten kunnen ook niet buiten beschouwing worden gelaten. Hoewel de prijzen zijn gedaald, liggen ze nog steeds boven het niveau van vóór de crisis. Tegelijkertijd vereist de transitie naar groene stroom aanzienlijke investeringen, die uiteindelijk wordt verdeeld over de consument.


Je hoeft geen profeet te zijn om de beschreven ontwikkeling te kunnen voorspellen. Ook de ECB kan dit zien. Toch besluit zij de rente te verlagen, wat de druk op economie weer verhoogt. Het belangrijkste doel van de ECB is echter om de inflatie binnen een corridor van maximaal 2% te houden, gemiddeld over meerdere jaren. Nu moet de inflatie een paar jaar significant onder de 2% blijven om de uitschieters van de laatste jaren te compenseren. Het blijft de vraag wat de ECB heeft bewogen om zo te handelen?


Maar belangrijker nog, wat betekent dit voor ons? Niet veel goeds voor mensen die hebben geloofd in het motto “nominaal is zeker”. Voor hen daalt het reële inkomen significant, omdat zij hebben vertrouwd op een centrale bank die handelt naar haar mandaat om prijsstabiliteit te waarborgen.


Het is wellicht tijd om na te denken over matiging, niet zo zeer ten gunste van de ondernemingen (die trouwens ook te maken hebben met hogere kostendruk en lagere productiviteit, maar wel ten gunste van de oudere generatie, die jarenlang heeft vertrouwd op een systeem en nu in de knel komt. En ook voor de jongere generatie, die steeds meer afhankelijk zal worden van een nominaal pensioen voor hun oude dag!


Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

Over de auteur

dr. Gerrit Jan van den Brink RA

is adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement & compliance en lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.