De Organisatie van de Toekomst

Blog •

Het afgelopen jaar ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in organisatiestructuren. Met name welke organisatiestructuur in welke volwassenheidsfase van een bedrijf nu eigenlijk ‘optimaal’ is en welke rol informele netwerken spelen binnen een organisatie.

De Organisatie van de Toekomst

Inmiddels ben ik begonnen met het (her)lezen van ‘The structuring of organizations’ van Henry Mintzberg (1979). Daarnaast lees en volg ik Jacob Morgan: key note speaker, autoriteit op het gebied van de toekomst van werken, bladiebla (serieus, als je naar zijn website gaat moet je wel geloven dat deze dude ABSOLUTELY AWSOME is). Hij is tevens de schrijver van onder meer ‘The future leader’ en ‘The employee experience advantage’. Het biedt een mooi contrast van tijdgeesten; Mintzberg versus Morgan. Maar de onderliggende vraag die beide heren proberen te beantwoorden is dezelfde: wat is de beste manier om mijn bedrijf in te richten en aan te sturen?

Eén conclusie heb ik in mijn zoektocht naar informatie en invalshoeken wel getrokken: de kritiek op de traditionele hiërarchische organisatiestructuur is niet van de lucht en zelfs voor mijn doen niet heel genuanceerd. “In tijden dat geen hersencapaciteit van werknemers werd verwacht kon het nog, maar anno 2020…”, of “De hiërarchische organisatiestructuur is misschien wel de grootste bedreiging voor de toekomstbestendigheid van een organisatie”.

De kritiek op de traditionele hiërarchische organisatiestructuur is niet van de lucht en zelfs voor mijn doen niet heel genuanceerd.

Omdat actuariële professionals vooral werkzaam zijn in traditionele sectoren, waar vaak nog hiërarchische organisatiestructuren gelden, moeten we ons hierdoor aangesproken voelen, toch? Want alleen kritiek leveren zonder oplossingsrichting te geven is natuurlijk iets te makkelijk. Gelukkig bestaan er voor organisatiestructuren verschillende oplossingsrichtingen, zoals bijvoorbeeld het duale systeem[i]. Dit systeem voegt een nieuw besturingssysteem toe en heeft meer de eigenschappen van start-ups; zonder bureaucratische lagen, zonder echte hiërarchie, zonder Six Sigma, maar gericht op individualiteit, creativiteit en innovatie. Het komt erop neer dat het informele netwerksysteem zich bezig houdt met toekomstige kansen en bedreigingen, terwijl de hiërarchische organisatie zich richt op waar zij goed in is: het managen van de dagelijkse gang van zaken.

Een duaal systeem is niet alleen interessant voor de bedrijven en organisaties waar wij werken. De vraag is alleen of de mensen in de top van het hiërarchische systeem bereid zijn ‘hun’ bedrijf anders in te richten, want dan zou hun positie wel eens onder druk kunnen komen te staan. Mijns inziens worden vele organisaties op deze manier in een houdgreep gehouden.


Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.


[i] Zie ‘Accelerate – Building strategic agility for a faster-moving world’, Kotter, 2014.

Over de auteur

Loes de Boer MSc

Actuaris en mede-oprichter van DL Network Analytics.