Excuses

Blog •

Het is trendy om excuses te maken. Ons kabinet doet dat te pas en onpas, bijvoorbeeld de aanstaande excuses voor het slavernijverleden. De huidige slavernij in een land als Qatar ‘juichen’ wij dan weer toe. Immers, de schoorsteen moet toch roken en Qatar draagt daaraan bij.

Excuses

Ik wil ook graag mijn excuses aanbieden en wel aan de politieke partij Dorpsbelang Eemnes. Tijdens het jaarcongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, in juni 2022, heb ik namelijk ongepaste grappen gemaakt over de verkiezingsleus van deze partij. Die leus was “verder op een vertrouwde manier”. Ik betoogde dat dit een rare leus was en dat wij na COVID-19 echt niet meer verder kunnen op de vertrouwde manier van voor COVID-19. De politiek laat dat ook zien door Nederland zorgvuldig in de crisismode te houden: wij bouwen niet meer, laten de toeslagenaffaire doorsudderen en wijzen boeren en bedrijven het land uit. Hierdoor worden wij in de toekomst steeds afhankelijker van producten uit het buitenland, neemt de inflatie verder toe en wordt de bevolking steeds armer. Terug naar de jaren ’50 lijkt het credo.


Toch blijkt dit een veel te nauwe blik. De rest van de wereld is allang weer overgegaan tot de orde van de dag. De wereld bouwt en investeert er lustig op los. In België was ik onlangs in ons splinternieuwe kantoor, op de Filipijnen bouwt men een nieuw vliegveld en in Dubai wordt dagelijks geïnvesteerd in nieuwe wolkenkrabbers. Vervolgens wordt er in Egypte een nietszeggend klimaatakkoord gepresenteerd zodat iedereen gewoon verder kan. Zo groeit de economie van India als nooit tevoren, inclusief de bijbehorende CO2-uitstoot. Dus eigenlijk zoals Dorpsbelang al aangaf: “verder op een vertrouwde manier”.

Het is trendy om excuses te maken.

Tijdens mijn studie econometrie leerde ik dat als het model geen uitsluitsel geeft, dat je laatste datapunt dan de beste inschatting is. Het jaar 2023 wordt dus als 2022. Dus mijn oprechte excuses aan Dorpsbelang. Zij hebben gewoon gelijk!


Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen met een vertrouwd familiefeest en een vertrouwd en gezond 2023!


Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

Over de auteur

drs. Jan-Huug Lobregt AAG

Actuaris AG en EMEA Actuarial Services Lead Partner bij PwC.