Lang zullen we langer leven!

Blog •

De rapportage over de oversterfte[1] van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) laat zien dat er in 2020 en 2021 sprake was van een forse oversterfte. Deze oversterfte wordt onderzocht naar aanleiding van de motie[2] die Pieter Omtzigt hierover indiende.

Lang zullen we langer leven!

In plaats van 310 duizend verwachte overlijdens werden het er 340, ongeveer 10% meer. Uit diverse analyses bleek dat een groot deel van de (over)sterfte het gevolg was van COVID-19, direct of indirect.


Het lijvige rapport bevat 82 pagina’s en laat een heldere analyse zien, met als mooi resultaat dat vaccineren een positieve bijdrage levert aan de sterftereductie. Ondanks de vaccinaties zien we ook in 2022 weer oversterfte, wat laat zien dat een corona herhaalprik van belang is. Kortom, de rapportage is een goed uitgewerkt overzicht van de veroorzaker van de hogere sterfte met de vaccinaties als positieve bijdrage.

Is het niet onze taak om dit positieve nieuws beter onder
de aandacht te brengen?

Het rapport is uiteraard ook besproken met een afvaardiging van de Tweede Kamer. Als je deze bespreking volgt dan krijg je de indruk dat er nauwelijks iets is geanalyseerd. Er wordt diep ingezoomd op het niet beschikbaar zijn van informatie en alsof de analyse onvoldoende zou zijn. Het feit dat we onze registratie zodanig op orde hebben dat we deze uitvoerige analyses kunnen uitvoeren lijkt totaal te worden vergeten. Dat is toch positief nieuws?


En er is meer positief nieuws. Ons eigen Koninklijk Actuarieel Genootschap publiceerde in september 2022 de nieuwe Prognosetafel AG2022. Ondanks de oversterfte uit 2020, 2021 en ook 2022 is er gekozen voor het meest waarschijnlijke scenario, dat COVID-19 maar van tijdelijke aard is. Als we dat veronderstellen, dan is het waarschijnlijk dat we juist weer wat langer leven dan dat we vóór corona dachten.


Is het niet onze taak om dit positieve nieuws beter onder de aandacht te brengen? In een tijd van crises is het toch een mooi vooruitzicht dat we, ondanks de oversterfte en de hoge inflatie, komen met onze positieve boodschap dat we toch weer langer zullen leven naar verwachting. Lang zullen we langer leven!


Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

[1] https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-06/Eindrapport%20CBS%20en%20RIVM%20-%20Sterfte%20en%20oversterfte%20in%202020%20en%202021_def.pdf

[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z22246&did=2021D47333

Over de auteur

Drs. Kees van Heugten AAG CERA

Actuaris AG en Teamlead Productmanagement Benelux bij elipsLife.