Waarheidsjaar 2021: wat ga jij komend jaar echt anders doen?

Blog •

Prachtig, die nieuwe vlog van het bestuur inclusief de “Happy New Year” wens!

Waarheidsjaar 2021: wat ga jij komend jaar echt anders doen?

Het warme, uitnodigende appel van Loes de Boer om actief als actuarissen te participeren in de nieuwe strategie van onze vereniging, werd ondersteund door de gelijknamige vrolijk-stemmende song van ABBA uit 1980 die – nog steeds actueel - in de eindaftiteling tot nadenken stemde. Dat laatste vooral, omdat dit nummer van ABBA eigenlijk helemaal niet zo’n vrolijke tekst kent. Maar dat zal onze positieve kijk op 2021 niet drukken. Om de uitspraak van de laatste blog van Jan-Huug Lobregt in 2020 te citeren: “het gaat om het gevoel”. En onmiskenbaar was het gevoel goed bij deze vlog die de bevlogen titel droeg van “Keep calm and love actuaries”.


Nou lijkt me ‘keep calm’ juist één van de kerncompetenties van onze beroepsgroep die beslist geen aanmoediging meer behoeft. In termen van de kernkwadrantmethode van Daniel Ofman dreigt die houding eerder een valkuil te worden (‘too much of a good thing’). Ja, .... en het interessante deelthema ‘love actuaries’, daar kwam Loes helaas niet meer aan toe …. Misschien is de titel ‘become passionate and love non-actuaries’ een titel die bij de volgende vlog voor meer gezinsuitbreiding van ons beroepsgezin gaat zorgen?

Keep calm and love actuaries.

Eén ding is zeker, dit nieuwe decennium geeft actuarissen de kans helderheid te scheppen in de soep van een overdaad aan data, nepnieuws en desinformatie. Als geen ander kunnen wij de maatschappelijk gedreven verbindende factor zijn in het oerwoud van subjectieve waarheden van experts op allerlei vakgebieden. Niet om ‘kansloos’ vast te stellen wat echt ‘waar is’ of de toekomst te voorspellen. Maar door bij te dragen aan een beter begrip van risico’s, kansen en het praktisch oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de wel haast permanent lijkende staat van crisis waarin de samenleving verkeert.

Deze grensverleggende opdracht aan onszelf vraagt dat we echt uit onze comfortzone moeten stappen en samen met professionals en wetenschappers uit andere vakgebieden tot nieuwe oplossingen moeten komen. Nooit meer mag een zin van ons beginnen met de excuus-zin “Ja, ik ben natuurlijk geen XYZ, maar…”, met XYZ ∈ {viroloog, bestuurder, toezichthouder, communicatie-expert, etc.} 😉

Het goede nieuws is dat het bestuur haar leden volledig gaat ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe strategie. Het nog betere nieuws is dat wij als actuarissen deze nieuwe strategie nu echt gaan invullen met elkaar! Kortom 2021 wordt het jaar van de waarheid. Dat betekent meer persoonlijke risico’s nemen en actiever naar buiten treden. Bovendien is het belangrijk van elkaar accepteren dat we binnen onze beroepsgroep, en daarbuiten, verschillende meningen kunnen hebben die ‘verbinden’ in plaats van ‘scheiden’. En dat in een decennium waarin de chaos (= datgene wat je nog niet begrijpt) verder zal toenemen. Mijn vraag is: wat ga jij als actuaris het komend jaar echt anders doen?


Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

Over de auteur

Jos Berkemeijer AAG

is actuaris AG en chairman/member Supervisory Boards.