Empathie

Blog •

In welke crisis zitten wij momenteel? Ik weet het niet meer. Wij zitten namelijk in verschillende crises tegelijk. Het is een financiële crisis, pandemie, oorlog, eigenlijk alles tegelijk. Mijn vader van 75 vindt het bijzonder om (nog) mee te maken.

Empathie

Hij dacht dat hij veel toch al wel eens meegemaakt had. Ook al omdat hij zijn hele leven zijn tijd ver vooruit was. In de jaren ‘50 at hij met zijn gezin al vegetarisch. Dat heette toen nog zonder vlees en dat was omdat zijn vader vlees niet kon betalen. Helaas zijn er ook nu steeds meer gezinnen waar dit voor geldt.

Gelukkig leiden onze politieke leiders ons adequaat door deze crises heen. Voor alles hebben zij een oplossing. En die oplossing voeren zij met daadkracht uit. Neem de stikstofuitstoot: die is met 50% gereduceerd in 2030. Hoe, wat of waarom is mij niet duidelijk. Gewoon niet zeuren, maar doen!

Volgens Pieter zijn wij te veel ik en te weinig wij.


Is het raar dat de boeren in opstand komen? Het is toch duidelijk dat dit moet? De overheid legt haar oplossing van bovenaf op en dan heb je maar te luisteren. Dat is democratisch. Om dit kracht bij te zetten heeft Pieter Heerma1 een essay geschreven. Dit essay gaat over democratie, empathie en wederkerigheid. Volgens Pieter zijn wij te veel ik en te weinig wij. Dat is een moeilijke zin, maar wel een mooie samenvatting van waar het omdraait.

Maar misschien moet Pieter eens bij zichzelf beginnen. Hij kan zich bijvoorbeeld verplaatsen in de boeren, die snappen ook wel dat zij milieuvriendelijker moeten werken. Alleen nu ligt daar een decreet vanuit de overheid. Ook de overheid weet echter niet wat, hoe en waarom en daardoor is er onrust alom. Provincies en boeren werken niet mee door gebrek aan perspectief. Dat betekent lange juridische procedures tot aan het Europese hof en het Hof voor de Rechten van de Mens. Dus wij zijn zeker niet voor 2030 klaar!

Waarom niet even pas op de plaats en de tijd nemen voor verdere uitwerking van de plannen? Waarom niet gezamenlijk (overheid en boeren) met een aantal inhoudelijke experts scenario’s uitwerken en met een goed plan komen om de stikstof voor de periode 2030-2035 met 50% terug te dringen? Ik weet zeker dat wij als actuariële professionals daar graag aan meewerken om verschillende scenario’s door te rekenen. Pieter, je kan ons bellen, maar wel graag met een beetje empathie!

1 Fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

Over de auteur

drs. Jan-Huug Lobregt AAG

Actuaris AG en EMEA Actuarial Services Lead Partner bij PwC.