Over het AG

Het AG is de Nederlandse beroepsvereniging voor actuariële professionals. Het AG is als platform de verbindende factor tussen de verschillende actuariële disciplines.

Onze werkvelden

Actuariële professionals zijn actief in verschillende werkgebieden: data science, risk management, kwaliteit, onderwijs, pensioenen, verzekeren, sterfte-onderzoek en zorg.